עבודות כריתה - נחליאלי גיזום עצים

כריתת עצים

ביצוע עבודות כריתה של עצים בוגרים הם בכפוף לאישור פקיד היערות המחוזי של קק"ל, בהתאם לפקודת היערות, תיקון תשע"ב - 2012. (למידע נוסף ראו קישור היתרים)​

אני מבצע את כל עבודות הכריתה לכל סוגי העצים למעט עבודות שיש בהם משום השחתה של עצי פרי, כדוגמת עצי זית ופרי טובים. גודל העבודה ומורכבותה תלוי בעץ, בגודלו ובסביבת הגידול.

לפני שאתם חושבים לכרות עץ, חשבו טוב טוב עליכם, על מי ששתל אותו, על גילו של העץ, על הצל שהוא נותן, ומערכת תומכת החיים לרבות חרקים וחיות אחרות שחוסים תחת צילו. ולכן יש לחשוב עד כמה הוא באמת מפריע, שכן כפי שהעיריה והממשלה אינם ששים לכרות עצים, אין זה אומר שברגע שעץ מעט מפריע יש לכרות אותו, ולכן עדיף תמיד להתייעץ לפני שמחליטים בגמירות דעת לחסל את העץ. שהרי הפתרונים לאלהים.

כריתת דקל קנרי

חדקונית הדקל פגעה אנושות בדקלים הקנרים החיים בארץ ישראל, הפגיעה הגיעה להיקפים אדירים, ופגעה בשדרות יפות של עצי דקל בוגרים מצפון הארץ ועד חלקיה הדרומיים.

חדקונית הדקל מטילה את ביציה בראש העץ, אשר משם בוקעים הזחלים אשר אוכלים את לב העץ וממיתים אותו. ישנו טיפול מונע, היוועצו עם הגנן או המדביר באיזורכם.

כריתה של עץ כזה הוא עבודה רבה, שהרי הגזע בעל משקל כבד מאוד, וכמעט תמיד דורש מנוף.

למידע נוסף

כריתת עצים פולשים

כריתת עצי סרק, אילנתה בלוטית, וכו' אשר מהווים הפרעה, מרימים את רצפת האבן, או השורשים נכנסים לביוב, זהו דבר הכרחי לעשות כאשר אלו גדלים בקרבת בתי מגורים, כאמור, נדרש אישור.

בתמונה, כריתה של עץ אילנתה בלוטית בירושלים, בעל הרכב מתחת לעץ היה בחו"ל. אבל העץ ירד בכל זאת, ללא פגע לסביבה.

למידע נוסף

כריתת דקלים

דקל תמר, דקל קוקוס ודקל וושינגטוניה אינם מהווים איום או סכנה, ודורשים לרוב גיזום שנתי.

במידה ומשיגים היתר כריתה, במידה ואין הרבה גזם על העץ הכריתה יכולה להתבצע תוך שעתיים שלוש.

למידע נוסף

כריתת עצים גבוהים

כריתה של עצים גבוהים ובוגרים, אינה דבר של מה בכך. נדרשת מיומנות וציוד מיוחד. לעתים משתמשים במשאית מנוף על מנת להוריד גזעים כבדים. כמובן, הכל תלוי בסביבה.

בעצים גדולים יש הרבה גזם, ולכן יש לקחת בחשבון את פינוי הגזם, לעתים העיריות אינן מסכימות לקחת יותר מדי גזם, שהרי יש עצים הממלאים משאית גזם שלמה.

למידע נוסף

כריתת עצים מסוכנים

עצים הופכים למסוכנים מהסיבות הבאות: יבשים ומתים, חלולים, מחלות וריקבון, פטריות, גיזום שורשים, בקיעה של הקרקע, משקל כבד, נטייה.

כל אלה תסמינים שיש לאבחן במקום ולקבוע את מידה המסוכנות של העץ. יש להיוועץ עם ממומחה בנושא, ובמידה והעץ אכן מהווה איום יש להסיר אותו במידי. גם תהליך הכריתה של עץ כזה הוא מסוכן ודורש היערכות מיוחדת.

למידע נוסף