גיזום עץ משמש

כיצד לגזום עץ משמש?

כמו כל ההדסים, יש לגזום את עץ המשמש בתקופת תרדמת העץ או בחודשי החורף, כאשר השרף אינו יוצא ואין עלים על הענפים.

עץ המשמש מחולק לשלושה סוגים בהתאם לתנובת הפרי שלו. במרבית המקרים, מרבית הפרי צומח על ענף בן שנה ויותר. הפרי מופיע בקצה ענף באמצעו או בתחילתו. יהיה ניתן לחזות את מיקום הפירות על פי הניצנים השמנים בתחילת העונה. הניצנים המלאים ביותר הם יהפכו לפרחים ואלו הדקיקים יהפכו לעלה וענף צמיחה בלבד.

במקרה בו מופיעים ניצני הפירות בקצה הענף, יש לשים לב לא לקצוץ את הענף. אך המקרה הכי טוב הוא מופע ניצני הפרי באמצע הענף – במקרה זה יש לגזום בין שליש לשני שליש מאותו הענף. ובמקרה קיצון השני, בו יש מופע של ניצני פרי בתחילת הענף – יש לקצוץ את הענף בחצי ועד שני שליש ממנו. ברוב המקרים נחזה במופע בו הפירות יהיו בקצה הענף – וכך יש לנהוג במקרים בהם לא נדע היכן הפירות יופיעו.

כל סוגי המשמש שומרים על הרגלי גדילה דומים. גזום את הענפים כדי שישוו לעץ מראה סימטרי ויפה – כולל חלקו העליון. בהעדפה כמובן, גיזום ענפים זקנים. במהלך הגיזום תנו דעתכם לגזום כך שאור השמש יגיע לכל החלקים בהם יופיעו הפירות. הענפים הארוכים דמויי שוט אשר גדלו במהלך הקיץ – אלה קרוב לוודאי שישאו את מרבית המשמשים בשנה הקרובה, אז יש להיזהר בגיזומם – ואם נמצא שהפירות יגדלו בקצה יש להיזהר ולא לקטום אותם.

עץ משמש ענף משמש עמוס פירות

לענפים הארוכים והמתנשאים יש המשמש יש נטייה לרדת מדי שנה בגלל משקל הפרי. ויש לגזום אותם כשהם מתיישנים ומזקינים, ישנה נטייה לעץ להחליף אותם בענפים נושאי פרי חדשים, ולכן יש לעודד נטייה טבעית זו.

במהלך ארבעה או חמישה השנים הראשונות התפתחות העץ מואצת ומהירה, ולכן טיפוח העץ וחינוכו הוא חשוב ביותר, יש לקרוא את הפרק על "אימון עצים צעירים" .

בחלק ממיני המשמש הפרי דווקא גדל על ענפים ישנים יותר ולכן יש לדאוג להשאיר ענפים אלה, שכן הפרי יהיה חזק ומפותח על ענפים אלה.

לענפי המשמש יש נטייה שברירית, לכן יש לשמור שהענפים לא יצמחו בצורה לא מבוקרת, יש תמיד לתת העדפה לצמיחה ישרה כלפי מעלה גם מול ענפים חדשים. צמיחה חסונה של העץ בשנותיו הראשונות עדיפה על חשבון גידול הפירות. עץ שענפיו מבוקרים, מרווחים, שלכולם מגיעה אור שמש יהיה בריא וענפיו יהיו חזקים דיים לשאת פרי רב ברבות השנים.

פרי המשמש